Informacje prawne

Prawa autorskie

Wszelkie treści prezentowane na portalu DZIENNIKIMOTOCYKLOWE.NET tj. artykuły, teksty, elementy pisane, zdjęcia, elementy graficzne, filmy wideo a także listy użytkowników etc. są własnością portalu DZIENNIKIMOTOCYKLOWE.NET i chronione prawem autorskim.

Wyjątkiem od powyższego są zdjęcia publikowane na łamach strony opatrzone licencją Creative Commons publikowane dzięki serwisom pixabay.com, commons.wikimedia.org lub flickr.com odpowiednio oznaczone w danym materiale publikowanym na stronie.

Zabrania się w jakikolwiek sposób wykorzystywania, zmieniania, uzupełniania, usuwania lub rozpowszechniania, zarówno części jak i całości materiałów publikowanych na portalu DZIENNIKIMOTOCYKLOWE.NET, bez zgody autora i/lub właściciela portalu.

Rozpowszechnianie informacji publikowanych na portalu treści może się odbywać jedynie ze wskazaniem portalu jako źródła informacji oraz po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody portalu.

Nikt nie ma prawa do modyfikowania, kopiowania, dystrybucji, przekazywania, wyświetlania, przesyłania, tworzenia zbiorczych prac z materiałów, odsyłania i sprzedaży jakiejkolwiek zawartości portalu za wyjątkiem chronionych prawem autorskim materiałów, które zostały udostępnione na podstawie odrębnych, pisemnych zezwoleń lub za zgodą autora i/lub portalu.

Zakaz kryptoreklamy

Zakazane jest  publikowanie i rozsyłanie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela portalu DZIENNIKIMOTOCYKLOWE.NET niezamówionej informacji handlowej, oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. na stronach portalu.

Właściciel portalu ma prawo bez ostrzeżenia usunąć treści komercyjne, reklamowe i promocyjne opublikowane bez jego zgody.

Newsletter

Poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera portal DZIENNIKIMOTOCYKLOWE.NET ma prawo przesyłać do użytkownika za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości dotyczących np. powiadomień lub newslettera. Wiadomości te prócz zbioru najnowszych publikacji mogą zawierać treści reklamowe. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości w formie newslettera od portalu, powinien niezwłocznie poinformować portal o rezygnacji z subskrypcji.